UIT-besteding: efficiënt uitbesteden van vergunningverlening

Gemeenten staan voor veel uitdagingen. Zoals de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die onder andere van invloed zijn op de afdeling vergunningverlening. Dat geeft extra druk op de capaciteit van een afdeling. InterConcept helpt gemeenten bij de voorbereiding op deze transitie. Gemeenten kunnen met ‘HUISbesteding’ namelijk hun werkvoorraad slim en kostenefficiënt uitbesteden.

Geheel conform uw werkwijze
Wij hebben een unieke en efficiënte werkwijze ontwikkeld om uw werkwijze 1 op 1 over te nemen en uw gemeente te ontzorgen. Gemeenten laten NBBK tegen een vast (uur)tarief en afgesproken doorlooptijd de vergunningsaanvragen afhandelen. De werkzaamheden zullen voor een groot gedeelte bij NBBK plaatsvinden. Dat betekent in de praktijk dat deze werkzaamheden niet onderbroken worden door de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. Uitbesteding wordt bij een aantal gemeenten met veel succes toegepast.

De werkzaamheden zullen voor een groot gedeelte bij NBBK plaatsvinden. Dat betekent in de praktijk dat deze werkzaamheden niet onderbroken worden door de dagelijkse gang van zaken op een afdeling. Uitbesteding wordt bij een aantal gemeenten met veel succes toegepast.