BRL 5019 Certificatie voor Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die ingaat per 1 januari 2021, moet een kwaliteitsborger een verklaring afgeven waaruit blijkt dat het gerealiseerde bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet.

Aantonen bouw conform Bouwbesluit

Een kwaliteitsborger controleert andermans werk en moet aan een aantal eisen voldoen om zich ook zo te mogen noemen. Ook kunnen organisaties hun eigen werk beoordelen, zodat aangetoond kan worden aan een kwaliteitsborger dat er conform het Bouwbesluit gewerkt is.

De BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen vormt de basis waarop organisaties zich kunnen certificeren.

De beoordelingsrichtlijn bestaat uit verschillende delen:

Deel 00 – Algemeen
Deel 01 – Coördinatie en Planbeoordeling – Algemeen bouwkundig
Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
Deel 20 – Toezicht op de bouw
Deel 30 – Kwaliteitsborging bouwbedrijf
Deel 99. – Afgifte van de Verklaring

Kwaliteitsborger en certificaathouder

Een organisatie kan zich binnen de BRL 5019 certificeren voor haar eigen discipline. Deze organisatie wordt dan certificaathouder. De kwaliteitsborger als bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dient ten minste te zijn gecertificeerd op deel 00, 01 en 99. Tevens moet hij in het bezit zijn van een licentie voor het KIK risicomodel. De kwaliteitsborger moet alle delen die van toepassing zijn op het bouwwerk beoordelen. Dit kan hij zelf doen, maar hij kan ook samen werken met andere certificaathouders. Hij krijgt dan op onderdelen de juiste input, waardoor hij in staat is om het totale bouwwerk op alle disciplines te beoordelen.