NBBK staat klaar om u als opdrachtgever van bouwwerken te ondersteunen en te adviseren op het gebied van kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborging door NBBK brengt u behalve zekerheid ook meer voordelen. De kosten die u betaalt voor kwaliteitsborging verdient u in de meeste gevallen terug tijdens de bouw (kostenneutraal).

Wees op tijd. Veel gebreken komen pas later aan het licht. Bijvoorbeeld als de ventilatie niet op orde is kan dit grote gevolgen hebben voor de gezondheid van gebruikers.

Uw voordelen op een rij:

 • Uw bouwwerk wordt uitvoerig getoetst op:
  • Wettelijke vereisten
  • Energiezuinigheid
  • Veiligheid
  • Bruikbaarheid
  • Enz.
 • Uw bouwwerk wordt afgewerkt op het niveau dat u wenst
 • Fouten en/of gebreken worden vaak geconstateerd nog voordat het verkeerd is gebouwd. Er zijn geen herstelwerkzaamheden achteraf nodig. Vertragingen worden voorkomen en kosten worden bespaart voor u én voor de bouwer.
 • Experts controleren het bouwproces. U bent ervan verzekerd dat de werkzaamheden efficiënt en correct worden gedaan.
 • Niet alleen de kwaliteit maar ook de veiligheid wordt door NBBK gecontroleerd
 • NBBK bemiddelt kosteloos in geval achteraf toch een verborgen gebrek aan het licht komt

Veel geld te besparen. Landelijk bedraagt de kostenpost naar schatting 5 miljard euro per jaar veroorzaakt door fouten tijdens de bouw die voorkomen hadden kunnen worden. Kwaliteitsborging duur?

Enkele misvattingen

Er zijn nog steeds veel misvattingen op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw. Bijvoorbeeld:

 • De gemeente controleert de kwaliteit toch?
  Dat is niet correct. Op dit moment controleert de gemeente de bouwtekeningen voordat de bouw start (papieren werkelijkheid). Vaak veranderen dan nog dingen die dus niet meer worden gecontroleerd. Ook controleren gemeenten tijdens de bouw vaak niet of zeer minimaal.
 • Als de gemeente de bouwplannen heeft goedgekeurd dan zijn zij er ook voor verantwoordelijk als er (bouwtechnische) fouten worden gemaakt.
  Dat is niet correct. De praktijk leert dat zowel de gemeente, de bouwer en de architect naar elkaar gaan wijzen als het mis loopt. Opdrachtgevers staan dan snel met lege handen.
 • Private kwaliteitsborging is duur.
  Meestal niet correct. Bij kwaliteitsborging geef je eerder geld uit om tijdens de uitvoering, en bij- en na oplevering geld te besparen. Je kunt zeggen dat je in alle gevallen een stukje zekerheid ‘koopt’. In verreweg de meeste gevallen zorgt dit ook voor kostenbesparing, variërend van ‘kostenneutraal’ tot aanzienlijke besparingen. De veronderstelling dat private kwaliteitsborging duur is klopt dus zeker niet.
 • Ik heb een architect in de arm genomen die ook tijdens de bouw de kwaliteit in de gaten houdt.
  Het wordt nog steeds aangeboden door architecten: ‘even een oogje in het zeil houden tijdens de bouw’. Het is een misvatting dat hiermee de kwaliteit van het bouwwerk is geborgd. Kwaliteitsborging is een vak. Alleen kwaliteitsborgers zijn hiervoor opgeleid en alleen hiermee bent u verzekerd van de juiste kwaliteit van uw bouwwerk.
 • Ik heb een goede aannemer; hij weet hoe de kwaliteit geborgd moet worden.
  Ook hiervoor geldt: kwaliteitsborging is een vak. De mogelijkheden maar ook de wet- en regelgeving zijn voortdurend (en steeds sneller) in ontwikkeling. Daarbij is de kwaliteitsborger onafhankelijk, dit zorgt voor een objectieve ‘blik’.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden de verantwoordelijkheden veel beter geregeld