DETACHERING OVERHEID EN GEMEENTEN

U kunt een beroep op ons doen voor tijdelijke inzet van een omgevingsspecialist binnen onze vakgebieden: Vergunningverlening. Zowel op projectbasis als ter langdurige vervanging van een werknemer. Hiertoe hebben wij een eigen adviseurs en een netwerk van geselecteerde zelfstandige professionals waarop wij een beroep kunnen doen.

U kunt een beroep op ons doen voor o.a. de volgende discipline:

BOUWKUNDE

 • Wabo Casemanager
 • Bouwplantoetser
 • Coördinator Bouw
 • Wabo vergunningverlener

Wanneer u een van onze specialisten inzet haalt u niet alleen zijn of haar kennis en ervaring in huis. Al onze medewerkers staan in nauw contact met elkaar via ons eigen kennis platform. Daarmee ontsluiten wij kennis, procedures en jurisprudentie die bij iedere medewerker aanwezig is en delen wij deze actief met elkaar. Zo kan een probleem, vraagstuk of procedure binnen uw organisatie door onze specialist worden opgelost mede met de backup van zijn of haar collega’s of zijn of haar netwerk.

ONZE VAKGEBIEDEN

Onze omgevingsspecialisten zijn actief binnen onderstaande vakgebied:

NBBK ondersteunt bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Onze bouwkundigen zijn pragmatisch, zoeken naar mogelijkheden en denken mee met organisaties en burgers.

WABO-coördinator

Een WABO-coördinator toetst (bouw)aanvragen die digitaal binnenkomen bij het Omgevingsloket Online (OLO) aan geldende wet- en regelgeving, waaronder:

 • Bestemmingsplantoetsen
 • Bor
 • Mor
 • Woningwet
 • Huisvestingswet
 • Monumentenwet
 • Bro
 • Wro
 • Natuurbeschermingswet
 • Gebruikersbesluit
 • Bouwverordening
 • Huisvestingsverordening
 • Woonverordening
 • APV
 • Wet milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Activiteitenbesluit
 • Welstandsnota
 • Bouwbesluit

Een WABO-coördinator houdt toezicht op de interactie tussen verschillende betrokkenen. Intern moeten we daarbij denken aan specialisten, zoals constructeurs, planologen, juristen, directe collega’s, het bestuur en andere afdelingen. Daarnaast fungeert een WABO-coördinator als aanspreekpunt voor externe partijen, zoals, burgers, bedrijven, projectontwikkelaars, ondernemers, provincies, welstand, milieudienst en hulpdiensten zoals de brandweer, politie en ambulance-vervoer.

Naast Bouwplantoetser treedt een WABO-coördinator op als Vergunningverlener en verzorgt hij de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen binnen de geldende termijnen. Ook ondersteunt hij juristen bij de toetsing van bezwaarschriften en de advisering over verweerschriften. Afhankelijk van de werkwijze van de organisatie kan een WABO-coördinator vanuit zijn rol gedeeltelijk baliewerkzaamheden uitvoeren, of als back-up fungeren ter ondersteuning van de frontoffice. In het laatste geval heeft hij een adviserende rol vanuit zijn eigen vakgebied.