De volgende stappen worden doorlopen als u NBBK vraagt de kwaliteitsborging voor uw bouwwerk te doen:

  1. Bepalen van niveau van de werkzaamheden. Samen met u bepalen we het niveau van de werkzaamheden. De basis hiervoor zijn de wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen specifieke (afwerkings)eisen worden opgenomen.
  2. Toetsen bouwtekeningen en bestek (door NBBK).
  3. Bespreken (eventuele) aanpassingen en afspraken vastleggen. Dit gaat eventueel samen met aanpassen van bouwtekeningen en bestek door architect en/of bouwer.
  4. Contact met bouwer tijdens de bouw. Tijdens de bouw houdt NBBK nauw contact met de bouwer. Veel zaken kunnen telefonisch of digitaal worden gecontroleerd. Op kritieke momenten bezoekt NBBK de bouwplaats. Van elke stap wordt u op de hoogte gehouden.
  5. Verstrekken Opleveringsverklaring. Alleen als NBBK overtuigd is van de juiste kwaliteit van uw bouwwerk volgt er een oplevering. Vanzelfsprekend is NBBK hierbij aanwezig. Van NBBK ontvangt u een Opleveringsverklaring.