Bouwbesluittoets

Wilt u weten of uw bouwplannen voldoen aan het bouwbesluit? NBBK kan deze voor u toetsen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische minimum eisen waar alle bouwwerken in Nederland aan moeten voldoen.

 

Waarom een bouwbesluittoets laten uitvoeren?

Het Nederlands bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, gezondheid en milieu. Het bouwbesluit wordt als erg complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels.

Voordelen:

  • Vooraf meer duidelijkheid over kans van slagen omgevingsvergunning;
  • Ervaren partner met kennis over bouwbesluit 2012;
  • Helderheid over huidige prestaties van woning m.b.t. energie, ventilatie, lichtinval, ect.

 

 

Werkwijze

NBBK kan uw (ver) bouwplannen toetsen aan het bouwbesluit. Wij zullen nagaan of de plannen aan alle eisen voldoen. Wanneer dit niet het geval is zullen wij een advies geven waarin wij vermelden welke aanpassingen u dient door te voeren.

NBBK zal uw bouwplannen toetsen op bruikbaarheid, spuiventilatie, daglichtinval, algemene ventilatie, bouwconstructies, energieprestatie en als optie milieuprestatie.

 

Sluit Menu